Asioita joita täytyy muuttaa

Muutoksen aika

Lista ei ole täydellinen mutta osa muutoksen tarpeessa olevista asioista siitä löytyy.

Suomen itsenäisyyden palauttaminen = irti EU:sta, WHO, YK, WEF

Suomen itsenäisyys on palautettava.

Meidän maatamme on jo pitkään ajettu aivan väärään suuntaan eli tarvitsemme täyskäännöksen.

EU:sta on irtauduttava välittömästi, sieltä saamme vain käskyjä huonontaa kansalaistemme asemaa ja nykyiset päättäjät tuntuvat orjallisesti näitä käskyjä noudattavan. EU haluaa vallan päättää maamme laeista ja säännöksistä.

WHO haluaa ottaa meiltä päätösvallan päättää maamme kansalaisten terveysasioista olipa ne sitten kansalaisten hyväksi tai tuhoksi eli eroon vaan myöskin WHO:sta.

YK-agendat eivät myöskään auta Suomea hyvään suuntaan vaan päinvastoin. YK-agendoissa ei yhdessäkään ole ihmisen vapautta ja oikeuksien suojaamista, yksilöä ei enää ole, vaan on yhteisö. Jokainen kohta edistää keskitetyn maailmanhallituksen valvonnan kaltaista totalitarismia.

World Economic Forum (WEF), meidän tulee kieltää päättäjiemme liittyminen ja osallistuminen kyseiseen järjestöön. Kyseinen järjestö on haalinut eri maiden päättävissä asemassa olevia ihmisiä mukaan ja salatuissa kokouksissa tehdään salaisia päätöksiä kansalaisten pään menoksi.

Meidän tulee irtautua kaikista meille haitallisista kansainvälisistä järjestöistä.

Me emme tarvitse miltään ulkopuoliselta järjestöltä älyttömiä direktiivejä ja säännöksiä koska osaamme itsenäisesti tehdä oman kansan hyväksi tarvittavat päätökset ja lait. Suomi työntää tällä hetkellä järjettömiä määriä veronmaksajien rahoja näiden kansainvälisten järjestöjen säännösten ja direktiivien takia Suomen rajojen ulkopuolelle. Sen on loputtava.

Suomalaisten veronmaksajien rahat tulee jäädä Suomeen jotta voisimme vielä joskus saada Suomesta hyvinvointivaltion joka Suomen nyt jo pitäisi olla.

Digi-ID

Olemme menossa kohti kontrolliyhteiskuntaa ja koronapassi oli tästä harjoitus. Tulossa on Digi-ID, johon halutaan kytkeä myös pankkitiedot ja digitaalinen raha eli digilompakko jolla voidaan kontrolloida ja seurata tekemisiäsi. Digilompakko olisi tulossa myös 10-15-vuotiaille nuorille.

Kaikenlaisten terveystietojen yhdistäminen tähän Digi-ID:n saisi tämän toimimaan myös ns. rokotepassina joka olisi helppo laajentaa aivan kaikkialle.

Kyseessä on siis jo Kiinassa toimiva malli, jossa kaikki pisteytetään. Pisteisiisi vaikuttaa esimerkiksi se ketä tapaat ja paljonko tapaamillasi ihmisillä on pisteitä. Jos ihmisillä joita tapaat, on huonot pisteet myös sinun pisteesi laskevat.

-Kuinka helppoa onkaan laittaa esimerkiksi digilompakko käyttökieltoon jos olet eri mieltä asioista tai päättää ettet saa käyttää lompakkoasi vaikka kuin 5km säteellä kotiosoitteestasi.

-Lompakkosi voidaan sulkea jos esimerkiksi kirjoitat sosiaalisessa mediassa olevasi eri mieltä kuin päättäjät.

-Digilompakkoon voidaan lisätä myös esimerkiksi hiilijalanjälki eli jos hiilijalanjälkesi kuukaudessa alkaa olla sinulle määrättyjen rajojen yli niin etpä enää autoile tai käytä julkisia siinä kuussa.

-Jos digilompakkosi on suljettu niin et pääse edes sisälle ruokakauppaan.

-Et käytä internettiä jollei digilompakko ole toiminnassa.

Ihan kaiken voi liittää tähän digilompakkoon, sähköinen tunnistautuminen, rahat, terveystiedot, hiilijalanjälki, todistukset, ajokortit jne. Tästä tehdään täydellinen kontrollointiväline.

Digi-ID/-lompakko esitellään aluksi vapaaehtoisena kaikille mutta se tulee myöhemmin muuttumaan pakolliseksi jos aiot osallistua yhteiskunnan toimintoihin.

Tämä kehitys pitää pysäyttää.

EI Natolle

Natoon liittyminen päinvastoin heikentäisi turvallisuuttamme ja veisi meidät sotaan Venäjän kanssa.

Meidän ei tule missään tapauksessa lähteä sotilasliittoihin. Suomen tulee olla itsenäinen ja puolueeton Suomi ja hyvä naapuri naapurimaillemme.

Verotus

Suomen päättäjien rahojen tuhlaus on laitettava kuriin. Kun suomalaisen veronmaksajan rahat käytetään suomalaisten hyvinvointiin eikä jaeta ulkomaille, voimme ohjata rahat oikeisiin kohteisiin ja ehkä jopa keventää verotustamme.

Hybridikeskus

Hybridikeskuksella on tällä hetkellä Suomessa lainkäytöllinen koskemattomuus eli suoja lain kouralta.

Hybridikeskus on vapautettu Suomessa kaikesta, lähinnä siviili- ja hallinto-oikeudellisesta tuomiovallasta.

Tarvitaanko me tällaista ja pitäisikö lain kouran koskettaa myös heitä? Mitä hybridikeskus edes oikeasti tekee? Vakoilee kansalaisia?

Yrittämisen helpottaminen

Yrittäminen on tehtävä helpommaksi ja kannattavammaksi.

Ylimääräinen byrokratia on jätettävä pois, yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettava ja saatava se palkansaajan kanssa samalle tasolle.

Esimerkiksi pienyrittäjän kirjanpitoa on kevennettävä.

Eläkevakuutusjärjestelmä tulee uusia kokonaan. Eläkevakuutusmaksuja tulisi laskea nykyisestä 25 prosentista. Työnantajalla olisi paremmat mahdollisuudet maksaa työntekijöilleen parempaa palkkaa kun eläkevakuutusmaksut pienenisivät.

Perustuslakituomioistuin

Tämän hetkinen perustuslakivaliokunta, jonka tehtävänä on arvioida lakiesitysten perustuslainmukaisuutta sekä suhdetta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, ei todellisuudessa huomioi perustuslain toteutumista kuten pari viime vuotta on meille näyttänyt. Lisäksi perustuslakivaliokunnassa toimii nämä samat henkilöt, jotka ovat myös päättämässä näistä lakiesityksistä. Ei voida siis katsoa että perustuslakivaliokunta olisi puolueeton.

Suomi tarvitsee riippumattoman perustuslakituomioistuimen joka tulkitsee onko uudet lait ristiriidassa perustuslain sekä ihmisoikeussopimuksien kanssa.

Tästä on myös se etu että lainsäätäjät tekevät paremmin valmisteltuja lakeja siinä pelossa että perustuslakituomioistuin voi sen kumota jollei se noudata perustuslakejamme.

Tällä voisimme turvata myös sen että perusoikeuksilla ei tehdä politiikkaa vaan ne perustuisivat juridiikkaan ja kansalaisten perusoikeuksien kunnioittamiseen.

Sukupuolineutraalius

Sukupuolineutraalius on viety aivan liian pitkälle. Naiset on naisia ja miehet miehiä, toisin sanoen sitä sukupuolta mitä biologisesti ovat.

On kansalaisten oma, henkilökohtainen ja yksityinen asia kuinka he sukupuolensa kokevat eikä se kuulu valtion säädeltäviin tai kontrolloitaviin asioihin.

Kun lasten päät sekoitetaan kouluissa ja päiväkodeissa näillä sukupuolineutraaleilla asioilla ettei ole tyttöjä ja poikia, saadaan heille epävarma olo eivätkä he enää tiedä ovatko tyttöjä vai poikia. Tästä seuraa ongelmia koska lapset ja nuoret ovat vaikutuksille alttiita.

Nyt on jo menty esimerkiksi ammattinimikkeiden kanssa naurettavuuksiin. Ammattimies on ammattimies vaikka kyseessä olisi nainen. Itseäni ei lainkaan haittaa jos sähköasentajaa on totuttu kutsumaan sähkömieheksi niin siitä vaan, voin olla sähkömies vaikka olenkin nainen, ammattinimike ei minun arvoani laske millään tavalla.

Paljonko esim. laitettiin turhaan veronmaksajien rahoja uudistettuihin sukupuolineutraaleihin liikennemerkkeihin?

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuoltomme on kaatumispisteessä. Poliittiset päätökset ovat tuoneet meidät tähän pisteeseen ja pahentaneet entisestään huonoa tilannetta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sote-alalle luotiin rokotepakko eli tartuntatautilain pykälä 48a. Tällä yritettiin pakottaa työntekijät ottamaan kokeellinen mRNA-injektio sillä uhalla että jos et ota, menetät työsi ja toimeentulosi.

Päättäjillä oli tiedossa että täysin rokottamattomia sote-alan henkilöitä oli 32 000 ja vailla toista annosta oli yhteensä 56 000 henkilöä. Eli riskit siihen että väkeä lähtee pakkorokotusten takia tai ei huolita töihin, oli tiedossa.

Sote-alalla terveet ihmiset eivät saaneet mennä enää töihin, palkanmaksu keskeytettiin eivätkä he saaneet myöskään työttömyyskorvauksia.

Suomessa jopa vangit saavat tehdä työtä koska heillä on oikeus siihen ja siitä saatavaan korvaukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat eivät ratkea sillä, että hoitajia haetaan halpatyövoimaksi ulkomailta. Meillä on täällä Suomessa osaamista ja ammattitaitoa, jolle tulisi antaa arvostusta muun muassa palkankorotusten muodossa.

Työolot ja työilmapiiri ovat myös tärkeitä ja meidän tuleekin parantaa yksittäisen hoitajan/työntekijän asemaa, jotta työilmapiiri ja työolot ovat hyvät, ei pelkästään siedettävät.

Esimiehet ovat suuressa roolissa siinä, millainen työilmapiiri työpaikalla on. Jos esimies luo huonoa työilmapiiriä, siihen täytyy voida puuttua pienellä kynnyksellä. Ei niin, että työntekijät joutuvat lähtemään tai lähtevät huonon esimiehen takia.

Esimiehen tehtävänä on pitää huoli myös siitä että työntekijät jatkavat hyvän ilmapiirin luomista.

(työilmapiiri rakentuu pitkälti yksilöiden omasta hyvinvoinnista, jos yksilöt voivat huonosti > työilmapiiri on huono)

Tartuntatautilain pykälä 48a päättyi 31.12.2022 mutta edelleen tartuntatautilaissa on pykälä 48, joka koskee influenssarokotuksia, siitä meidän täytyy päästä myös eroon. Tällaisia näin järjettömiä lakeja meidän ei tulisi ikinä enää sallia.

Koko tartuntatautilain olemassaolo tulee kyseenalaistaa.

Mielenterveys ja päihde

Jo ennen koronaa mielenterveys- ja päihdepuolella tilanne oli huolestuttava.

Olen monesti kuullut sanottavan, että apua pitää hakea ajoissa mutta totuus on toinen, vaikka apua hakisi missä vaiheessa tahansa niin sitä on todella vaikea saada.

Minulla on omakohtaista kokemusta niin päihde- kuin mielenterveysongelmista joten tiedän mistä puhun.

Itse sain helpommin apua päihde- kuin mielenterveysongelmiin, mahdollisesti siksi että päihdepuolelle ei tarvittu lähetettä. Siellä minua kuunneltiin, otettiin tosissaan ja haluttiin oikeasti auttaa toisin kuin mielenterveyspuolella.

Miksi hakiessasi mielenterveyteen apua sinulle sanotaan että hoida päihdeongelma ensin pois? Kukaan ei selvitä kumpi oli ensin muna vai kana? Tai yleensäkin, mistä nämä ongelmat ovat saaneet alkunsa? Eli oliko ensin päihdeongelma jonka myötä tuli myös mielenterveysongelmat vai oliko niin että mielenterveysongelmat olivat ensin ja kun et saa apua, kuvaan astuu myös päihteet. Mikä on se juurisyy että ongelmia on alkanut esiintyä? 

Nämä ongelmat hyvin usein kulkevat käsikädessä ja siksi mielestäni mielenterveys- ja päihdeongelmat tulisi aina hoitaa yhdessä eikä erikseen.

Hoidon saantia tulisi helpottaa esimerkiksi niin että apua saisi ilman lähetettä ja myös ilman ajanvarausta. Paljonko nykyään työntekijät käyttää aikaa pelkästään lähetteiden kirjoittamiseen ja niiden käsittelemiseen? Senkin ajan voisi käyttää ihmisten auttamiseen eikä paperien pyörittelyyn.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet entisestään ja näihin tulee saada nopeasti ja helposti apua. Ennaltaehkäisevä työ on myös äärimmäisen tärkeää jottei ongelmat ehtisi pahentua ennen avun saantia.

Avuntarvitsijoita löytyy kaikista ikäryhmistä.

Kansan ääni kuuluviin

Suomen kansan tulee päästä mukaan päätöksien tekoon. Tähän tarvitaan puolueetonta tiedonjakoa eli tiedotusväline joka tuo ihmisten tietoon asiat monelta kantilta eikä niin kuin nykyään, yksipuolista, harhaanjohtavaa ja valheellista tietoa.

Omavaraisuus

Suomen tulee tehdä kaikkensa jotta maamme olisi omavarainen. Kotimainen ruokatuotantomme on turvattava, samoin energian tuotanto.

Byrokratia

Suomessa on aivan liikaa papereiden pyörittelijöitä. Byrokratiaa täytyy vähentää roimasti.

Ilmastohysteria

Hysteria ilmastonmuutoksen suhteen on lopetettava. Ihminen ei ole syypää ilmastonmuutokseen. Ihmisen aiheuttamilla hiilidioksidipäästöillä ei ole suurta merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta joten hiilidioksidipäästöjen laskeminen tulisi lopettaa.

Vastuu kansalaisten huijaamisesta

Päättäjät jotka ovat huijanneet Suomen kansaa ottamaan kokeellisia injektioita, tulee saattaa vastuuseen. Suomelle on myös otettu velkaa järjettömiä määriä keksityn pandemian varjolla, näistä veloista vastatkoon velanottaja omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Maahanmuutto

Maahan saa tulla jos tulee tekemään töitä tai opiskelemaan ja kustantaa elämisensä itse.

Tällä hetkellä Suomessa olevien maahanmuuttajien tilanne pitäisi tarkistaa. Kun esimerkiksi turvapaikanhakija / pakolainen pystyy vierailemaan kotimaassaan, tarkoittaa se että siellä on turvallista olla joten heidät voi palauttaa kotimaahansa. Maassa oloa pitäisi myös kiristää siten että jos tekee rikoksen, palautetaan kotimaahan tai siihen maahan mistä Suomeen on tultu.

Turvapaikanhakijat tulee palauttaa maahansa kun tilanne on rauhoittunut, ei ole tarkoitus että he jäävät tänne asumaan suomalaisten verorahoilla.

Meillä ei ole varaa huolehtia edes omista kansalaisista joten Suomeen ei voida ottaa yhtään ihmistä lisää elätettäväksi.

Yle, Valtamediat

Yle on todistanut olevansa media joka toistaa vain yhden mielipiteen uutisia, tällaista emme voi missään nimessä hyväksyä.

Rahoitus pitäisi suunnata sellaiselle puolueettomalle medialle joka esimerkiksi uutisoi asiat totuudenmukaisesti ja monelta eri kantilta.

Myös vähävaraisilla täytyy olla oikeus uutisiin ja dokumentteihin, joten siksi en kannata kaikkien kanavien laittamista maksumuurin taakse.

Kehitysapu

Niin kauan, kun meillä ei Suomessa ole asiat kunnossa, ei meidän tule osallistua minkäänlaiseen kehitysapuun. Ensin hoidetaan oman kansan asiat ja jos resursseja jää, voidaan harkita kehitysapua mutta ei rahan muodossa.

Lue lisää Vapauden liitosta puolueen sivuilta josta löytyy puolueohjelma, kannanotot, eduskuntavaaliehdokkaat ja paljon muuta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: